Probiotic

Probiotic kutijaU jednoj kapsuli Probiotic Ivančić i sinova nalazi se 5 milijardi liofilizovanih živih probiotskih bakterija:

Lactobacillus acidophilus Rosell-52

Lactobacillus rhamnosus Rosell-11

Bifidobacterium longum Rosell-175

Vitalnost liofilizovanih probiotskih bakterija je sačuvana tako što se u preparatu nalaze u obliku specijalnim tehnološkim postupkom dobijenih mikrokapsula, koje ih čine otpornim na dejstvo želudačne kiseline. Kada dospeju u creva, gde je njihovo dejstvo i potrebno, bakterije postaju ponovo aktivne.

Da bi jedan probiotik bio kvalitetan i siguran za pacijente mora da:

  • ima humanano poreklo
  • ima nepatogene karakteristike
  • bude rezistentan na delovanje želudačne kiseline i žučnih soli
  • ima sposobnost vezivanja za ćelije crevnog epitela
  • ima sposobnost preživljavanja i razmnožavanja u crevima
  • ima sposobnost produkcije antimikrobnih supstanci
  • ima sposobnost razgradnje toksina koje produkuju patogeni
  • ima odličan bezbedonosni profil

Upravo Probiotic® firme Ivančić i sinovi poseduje sve gore navedene karakteristike, što ga čini jednim od najzastupljenijih proizvoda na tržištu. U prilog tome govori i činjenica da je Probiotic® najprodavaniji probiotik 5 godina unazad. Još jedna bitna prednost ovog preparate jested a je on termostabilan, što znači da se može čuvati i na sobnoj temperaturi.

O probioticima

Indikacije

Pronađite brzo odgovarajući
proizvod prema indikaciji:

Ivančić i sinovi na Facebook-u