Digestivni trakt

Crevni trakt čoveka predstavlja jednu veliku i relativno osetljivu celinu. To je prva granica između spoljašnje sredine i unutrašnjosti organizma. Osnovne funkcije su apsorptivna (upijanje hranljivih materija iz hrane) i zaštitna i odbrambena (zaštita od toksina i štetnih bakterija i virusa). Ukupna dužina crevnog trakta iznosi približno 9 metara i površine od 300 m2.

Digestivni trakt, ilustracija

Ovaj trakt naseljava oko 100 milijardi bakterija - što je 10 puta više od svih ćelija prisutnih u organizmu. U crevima je takođe prisutno i 70% svih imunih ćelija u organizmu. Uopšteno posmatrano, crevni trakt čoveka predstavlja jedav veliki i kompleksan ekosistem, koji može vrlo lako da se naruši. Polazeći od želudca,raste i broj bakterija. Tako ih u želudcu ima od 0-1000 po ml, u tankom crevu njihov broj je veći i iznosi do 105 po ml odnosno gramu u jejunumu, a u ileumu od 103 do 107 po ml odnosno g. Najveća količina bakterija nalazi se u kolonu – od 1010 do 1013 bakterija po ml odnosno gramu uzorka. Zanimljiv podatak je da ukupna biomasa mikrobnih ćelija u celokupnom gastrointestinalnom sistemu jednog čoveka iznosi u proseku između 3 i 4 kg.

O probioticima

Indikacije

Pronađite brzo odgovarajući
proizvod prema indikaciji:

Ivančić i sinovi na Facebook-u

Ivančić i sinovi na Youtube-u

Ivančić i sinovi Web