Najčešća pitanja i odgovori Najčešća pitanja i odgovori
Najčešća pitanja i odgovori

FAQ

 • Šta su probiotici?
  Svetska Zdravstvena Organizacija predlaže sledeću definiciju: Probiotici za upotrebu u ishrani su „živi mikroorganizmi koji kada se unose u adekvatnoj količini doprinose zdravlju domaćina“. Probiotici mogu biti ili bakterije Lactobacilli, Bifidobacteria…ili kvasci kao što je Saccharomyces boulardii.
 • Da li su bakterije škodljive?
  Dobro pitanje, pošto su bakterije svuda oko nas. U vazduhu koji udišemo, u vodi, zemlji, u našoj hrani I u našem telu. To je jedan mikro-univerzum; naše telo je nastanjeno sa oko 100,000 milijardi bakterija. One žeive na našoj koži, u našim ustima, nosu, i u gastrointestinalnom i urogenitalnom traktu. One su najbrojnije u kolonu ; tamo ih zovemo “intestinalna flora”. Bakterije žive I rastu tamo I pomažu nam da “naštimamo” naš imuni system tako da možemo dad a se bolje borimo protiv infekcija. Postoje,ipak, i štetne bakterije kao što su Salmonella, Listeria, Clostridum difficile… koje izazivaju infekcije, pa čak I oboljenja. Neke bakterije takođe mogu da proivode nusprodukte usled svog rasta, koji su povezani sa kancerom. Konzumiranje probiotika je jedan od načima da se smanji delovanje onih štetnih bakterija koje žive u našem gastrointestinalnom traktu ili kojima smo izloženi.
 • Odakle potiču probiotici?
  Probiotici mogu biti izolovani iz fermentisane hrane, povrća, ljudskog tela…. Probiotici ne mogu trajno da nasele crevni trakt. Studije su pokazale da uprkos svom poreklu (fermentisana hrana, ljudsko telo) probiotici borave kratak vremenski period u crevima, najčešće od 2 do 10 dana. Druge studije navode da osobina probiotika das u otporni na kiselinu i žuč, ili vezivanja na crevne ćelije, ne zavisi od njihovog porekla (Haller D.I et al. Metabolic and Functional Properties of Lactic Acid Bacteria in the Gastro-intestinal Ecosystem: A comparative in vitro study between bacteria of intestinal and fermented food origin. Systematic and Applied Microbiology, 1 July 2001, vol. 24, no. 2, pp. 218-226(9)). Stoga, usledovih oprečnih stavova, humano poreklo nije kriterijum izbora za probiotike.
 • Kako probiotici ispoljavaju svoje delovanje?
  Studije su pokazale das u probiotici u stanju da:

  • Proizvode patogen inhibitorne supstance (npr. Mlečnu kiselinu, bakteriocine, antimikrobe).
  • Inhibiraju vezivanje patogena za crevne ćelije i tako uklone eventualnu infekciju (npr, adhezionom kompetencijom, stimulacijom proizvodnje mukusa).
  • Izazivaju svojstvene metaboličke aktivnosti ( razgradnju mikrobnih toksina, razgradnju laktoze...itd).
 • Koji su naučni dokazi korisnosti probiotika?
  • Glavni dokazani zdravstevi benefiti probiotika tiču se:
  • Smanjenje simptoma kod netolerancije na laktozu (nadomanje i dijareja).
  • Prevencija i smanjenje dijareje različitog porekla (rotavirus, antibiotici, Clostridum difficile, putnička dijareja).
  • Olakšanje simptoma kod sindroma iritabilnog kolona (dijareja, abdominalni bol, konstipacija).
  • Prevencija i smanjenje atopijsko ekcema kod dece.
  • Poboljšanje imunog sistema.
  • Poboljšanje i prevencija kod bakterijskog zapaljenja vagine.
 • Da li su „zdravim“ ljudima potrebni probiotici?
  Dok zdravim ljudima nisu potrebni probiotici, u nekoliko navrata je evidentirano da probiotici mogu da pomognu ljudima da ostanu zdravi na nneki način, kao što je poboljšanje imunog sistema, održavanje normalnih funkcija gastro-intestinalnog trakta i prevencija infekcija.
 • Da li svi probiotici imaju isti efekat?
  Ne, efekat probiotika zavisi od njihivig soja. Dva soja Lactobacillus acidophilus mogu imati različite probiotske karakteristike, a to je razlog zašto je važno znati koji soj je u proizvodu i zahtevanje posebne dokumentacije za to. Lactobacillus je rod (genus), a acidophilus je vrsta (species). Ime soja je dato po ljudima koji su otkrili taj soj ili ga poseduju. Na primer: Institut Rosell je nazvao jedan od svojih sojeva Lactobacillus acidophilus Rosell-52.
 • Kako probiotici ispoljavaju svoje delovanje?
  Laktobacilusi i bifidobakterije su normalni stanovnici humanog crevnog trakta i sposobni su za vezivanje za ćelije crevnog epitela. Ponašaju se kao barijera i sprečavaju adheziju (lepljenje) štetnih faktora kompetitivno se vezijući za isti receptor. Na ovaj način, probiotici istiskuju štetne faktore sa zida creva. Dodatno, ove bakterije preko crevnih epitelnih ćelija podižu lokalni imuni odgovor. Ova dejstva laktobacilusi i bifidobakterije ispoljavaju tako što: sprečavaju rast štetnih mikroorganizama produkcijom antimikrobnih supstanci(organskih kiselina,peroksida,baktericina), sintetišu digestivne enzime i vitamine, aktivišu imuni sistem,smanjuju pH vrednost kolona, olakšavaju digestiju ugljenih hidrata, sintetišu mukus i razvijaju barijeru, vezuju slobodne radikale.

 • Koliko vremena je potrebno da se osete efekti uzimanja probiotika?
  Uobičajeno je da se efekti pojave u periodu od nekoliko dana u slučaju akutnih infekcija, ali može potrajati i do nekoliko nedelja kod hroničnih oboljenja kao što su sindrom iritabilnog kolona, zapaljenje sluznice creva.
 • Kojim parametrima bi se trebalo rukoviditi prilikom odabira probiotika?
  Probiotik bi trebalo da :

  • Bude siguran za pacijenta
  • Bude živ isporučen u crevom traktu (procesna tehnologija stabiliše mikrobe za dugotrajno čuvanje)
  • Ostane živ u crevima (otporan prema želudačnoj kiselini i žuči)
  • Ima dokazanu efikasnost.
 • Da li višesojni probiotski proizvodi funkcionišu bolje od proizvoda jedog soja?
  Iintestinalna mikroflora sadrži 400-500 različitih bakterijkih vrsta. Ovi različiti mikrobi nastanjuju različite particije intestinalnog trakta. Jedan soj ne može da nastani sve te delove. Probiotski mikrobi utiču na svog domaćine preko različitih mehanizama delovanja. Jedan soj je ograničen na nekoliko načina delovanja. Teoretski, višesojni proizvod ima dosta prednosti u odnosu na jednosojni proizvod, naročito kod preparata usmereni ka blagostanju ( digestija i imunitet). Ipak neki sojevi su pokazali efikasni u posebnim slučajevima : sindrom iritabilnog kolona (L. plantarum 299v), Infekcije prouzrokovane C.difficile (S. boulardi).
 • Koja je preporučena doza probiotika?
  Izvesne kliničke studije sprovedene na ljudima koristile su probiotike u visokim dozama, između 1 I 10 milijardi živih ćelija po danu, pa čak i više. Nažalost, većina studija nije testirala da li bi niže doze bile adekvatne. Mnoge studije koje su vršene imale su ozdravljenje kao krajnju tačku, tako da pitanje šta je potrebno da se sačuva zdravlje (nasuprot pitanju šta je potrebno da se poboljšaju tegobe) nije postavljano. Niže doze probiotika unošene tokom dužeg vremenskog perioda mogu biti pogodne za prevenciju nekih bolseti. Dodatono, to još zavisi I od soja, upravo zbog toga je teško napraviti generalizaciju svih probiotskih proizvoda.
 • Da li probotici ispoljavaju neke neželjene efekte i da li neki ljudi ne bi trebalo da ih koriste?
  U kliničkim studijama, probiotici nisu pokazali niti jedan neželjeni efekat čak I kod pojedinaca koju su osetili prolazni oblik blaže nadutosti stomaka. Institut Rosell nikada nije iskusio ni jedan neželjeni efekat kod primene svojih probiotika. Inače, kao princip predostrožnosti, osobe koje su skoro imale operaciju, krvavu dijareju ili su imunokompromitovani, trebalo bi da uzimaju probiotike samo pod kontrolom zdravstvenih radnika.
 • Postoji li neki rizik povezan sa prevelikim unosom probiotika?
  Predoziranje probioticima nikada nije zabeleženo, čak ni pri dozama od 100 milijardi na dan. (u jednoj kapsuli ima 5 milijardi bakterija)
 • Da li odojčad mogu da koriste probiotike?
  Da, probiotike mogu da uzimaju odojčad sa istim predostrožnostima koje važe i za ordasle. Ipak, iako ovo stanovište nije jasno demonstrirano, Institut Rosell preporučuje da se probiotici koji sintetišu D-mlečnu kiselinu ne daju deci sa dijagnostikovanim sindromom kratkog creva, da bi se izbegao rizik od acidoze.
 • Da li probiotici mogu da se koriste tokom trudnoće?
  Ni jedan neželjeni efekat nije prijavljen kod trudnica koje su unosile probiotike. Kako Insitut Rosell nikada nije sproveo klinička ispitivanja sa trudnicama sa svojim probiotskim sojevima, nije preporučljivo tvrditi da se probiotici institute Rosell mogu koristiti u trudnoći.
 • Da li dijabetičari mogu da koriste probiotike?
  Dijabetičari mogu unosti probiotske bakterije, iako neki stručnjaci smatraju da oni dijabetičari koji su na probiotskoj terapiji treba da smanje unos insulina. Kada je regulativa u pitanju, ne postoje nikakvi posebni zahtevi koje treba naznačiti u uputsvu za upotrebu,a vezano za korišćenje probiotskih proizvoda kod dijabetičara.
 • Ko spada u rizičnu grupu pacijenata, u pogledu infekcije?
  Osobe koje su osetljive prema mikrobnim infekcijama, uključujući probiotike, mogu se konsultovati sa zdravstvenim radnikom pre upotrebe probiotika.

  1. Imunokompromitovani i imunodeficitarni pacijenti, preciznije, pacijenti u kasnoj fazi AIDS-a, pacijenti na hemoterapiji i pacijenti kojima je izvršena transplantacija nekog organa ili tkiva.
  2. Post operativni pacijenti sa anamnezom endo ili miokarditisa (najčešće se ovo odnosi na operacije kolona, ali može uključiti kako oralnu tako i dentalnu hirurgiju).
  3. Pacijenti sa krvavim dijarejama, naročito odojčad i stariji pacijenti kada su izloženi Saccharomyces boulardii.
  4. Pacijenti sa akutni pankreatitisom ili cirozom jetre.
 • Da li se probiotici mogu uzimati zajedno sa antibioticima?
  Da, mogu se koristiti, čak bi ih I trebalo unositi sa antibioticima da bi se izbegle dijareje prouzrokovane antibioticima. Iako je većina probiotskih bakterija osetljiva na nekoliko antibiotika, mogu se uzimati u isto vreme, pošto im je farmakokinetika različita.
 • Da li je bolje da se probiotici uzimaju na prazan ili pun stomak?
  Bolje je uzimati probiotike tokom obroka. Uneta hrana ispoljava efekat sličan tamponaži i usled toga smanjuje aciditet u želudcu. Kako su probiotici osetljivi na visok sadržaj kiseline (nizak pH), bolje je da se uzmu kada je pH vrednost u stomaku najveća (npr. tokom obroka).
 • Kako se u gastro-intestinalnom traktu regenerišu probiotski sojevi koji su osušeni zamrzavanjem?
  Probiotici su osušeni smrzavanjem kako bi bili u stanju da prežive dug vremenski period u suplementima ili farmaceutskim proizvodima. Ipak, u crevima oni nailaze na vlagu I hranljive materije koje sui m potrebne da povrate aktivnost.
 • Na koje faktore su probiotici osetljivi?
  Iako osušeni zamrzavanjem, probiotici ostaju podložni mnogim faktorima okoline kao što su : vlaga, toplota, želudačna kiselina i drugim hemijskim i fizičkim elementima.
 • Kako bi trebalo da se čuvaju probiotici?
  Uvek je bolje držati probiotike na hladnom i suvom mestu. Ipak, to nije uvek moguće,i upravo zbog toga je Institut Rosell razvio nekoliko tehnologija da produži rok upotrebe svojih probiotskih sojeva i proizvoda i da stoji iza toga da su upotrebljivi u rasponu od 18 do 24 meseca nakon proizvodnje, pri temperature od 22 °C. Probiotike ne bi trebalo izlagati temperaturama iznad 30°C na duži vremenski period pošto će to drastično uticati na njihovo preživljavanje.
 • Da li su mrtve bakterije jednako efikasne kao i žive?
  Pošto su probiotici po definiciji živi, mrtve bakterije nisu probiotici. Dokazano je da su mrtve (toplotom ubijene) bakterije manje efikasne od živih probiotika u ispitivanju kod ljudi. Još više, jedna studija sa odojčadima je prevremeno prekinuta zbog gastro-intestinalnih efekata topoltom ubijenih probiotika (J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 36: 223-227).
 • Imam bebu staru 18 meseci. Da li smem da joj dajem vaš preparat Probiotic?
  Probiotic kapsule (kao i svi ostali probiotski preparati Ivančić i sinovi) smeju da se uzimaju praktično od rođenja. Kapsulu otvorite i dajte bebi razmućeno u malo vode, prohlađenog čaja ili mleka. Doza je 1 kapsula dnevno.
 • Moja trogodišnja devojčica ima atopijsku konstituciju. Pedijatar je preporučio Probiokid Immuno, ali nije rekao koliko dugo da ga dajem detetu?
  Ukoliko dete ima atopijsku konstituciju, neophodno je da joj dajete 1 kesicu dnevno, tokom dužeg vremenskog perioda (minimum 3 meseca). Kesicu možete rastvoriti u malo vode, mleka ili prohlađenog čaja i tako dajte svaki dan! Kontinuirano. Nije poželjno praviti razmak, jer već nakon 48 sati nivo bifidobakterija opada i gubi se pun efekat.
 • Imam glutenopatiju, a planiram putovanje u Egipat, pa me zanima da li smem da uzimam Probiotic kapsule da sprečim nastanak putničkog proliva?
  Probiotic kapsule (kao ni ostali probiotski proizvodi kompanije Ivančić i sinovi) ne sadrže gluten. Ukoliko planirate putovanje u Afriku, moja prijateljska i stručna preporuka je da krenete sa uzimanjem još jačeg preparata PROBIOTIC FORTE u dozi od 1 kapsule dnevno 5 dana pred put, kao i sve vreme putovanja – preventivno!
 • U dilemi sam oko izbora probiotskih preparata. Naime, dete i mi imamo dijareju, a planiramo i skori odlazak na more. Šta je najbolje da uzimamo?
  Dokle god je u pitanju akutni proliv i neformirana stolica, treba uzimati Probiotic Forte. Ako ima više od 5 tečnih stolica u toku dana, slobodno možete dati i 3 kapsule dnevno, a onda nastaviti sa 1 kapsulom dnevno. Po završetku dijarealnog sindroma treba uzimati Probiotic Forte još 7 – 10 dana ne bi li se kompletno obnovila crevna flora. Ukoliko krećete na put (letovanje), savet je opet Probiotic Forte 1 kapsula dnevno 3 dana pred putovanje i sve vreme putovanja, ne bi li sprečili putničku dijareju koja se javlja kod više od 30% ljudi koji promene životnu sredinu. I konačno, ako dete mora da pije antibiotik, Probiotic Forte se preporučuje preventivno, jer antibiotici bukvalno sljušte korisnu crevnu floru i mogu dovesti do tzv. dijareje uzrokovane antibioticima (AAD). Tada se uzima 1 kapsula dnevno sve vreme uzimanja AB, kao i 7-10 dana nakon završetka terapije antibioticima. Inače, Probiokid Immuno je odličan za jačanje imuniteta, naročito u jesen i zimu, ali nema tako dobar efekat kod dijareja, kao što ga ima Probiotic Forte.
 • Dijabetičar sam i imam problema sa neurednom probavom. Šta mi preporučujete od vaših preparata?
  Možete slobodno koristiti Probiotic bez obzira na postojeći dijabetes. Smete ga koristiti dokle god postoji problem sa varenjem i probavom. Ukoliko imate zatvor, toplo Vam preporučujem naš preparat Laxomucil kojeg ima u svim apotekama i koji možete koristiti 2 puta dnevno rastvoren u čaši vode. Preparat je u prahu, prijatnog ukusa i potrebno je samo malo više tečnosti unositi i efekat neće izostati. Laxomucil se sme uzimati neograničen dugo jer je potpuno prirodan i mehanizam delovanja je fiziološki. Nema agresivnog dejstva na digestivni trakt.
 • Imam bebu punih 7 meseci, malo prehlađena, pije cefalexin zbog grla i imala je dve retke stolice. Doktorka mi rekla da joj dam vaš Probiotic Forte i da sprečim dalje da ima proliv. Ona je to popila i nakon 6 sati, imala je grčeve u stomaku, gde je plakala na sam pokušaj da pusti gasove... To je sve bilo juče i celu noć i evo još uvek traje. Zanima me , da li je ona to smela da pije?
  Svi naši probiotici se mogu davati deci od rođenja. Kolike i bolove koje navodite najverovatnije su posledica delovanja antibiotika i/ili viroze koja je zahvatila digestivni trakt. Kod „prehlade grla“ se ne uzima antibiotik, osim ako se u brisu ne dokaže prisustvo bakterija! Prehlade su u 95% slučajeva virusne i leče se mirovanjem, unosom tečnosti i probiotika ukoliko postoji proliv. Ovako, rizikujete da antibiotik uništi dobru crevnu floru i potpuno smanji prirodni dečiji imunitet. Tegobe koje opisujete su klasične tegobe koje se javljaju kao posledica dijareje izazvane antibiotikom širokog spektra. Nastavite sa davanjem Probiotic-a Forte, 1 kapsula dnevno tokom cele antibiotske terapije, a i još 5 dana nakon prekida primene antibiotika. Kolike će proći, a nežno masiranje stomaka i topli čajevi mogu da budu od pomoći.
 • Koji mi preparat preporučujete za jačanje imuniteta dece? U pitanju su deca od 2 i 5 godina.
  Sastav Probiokida Immuno je optimalan jer sadrži upravo bifidobakterije koje su odgovorne za jačanje imuniteta kod dece, a uz to i oligosaharide (kojih ima i u majčinom mleku), a koji podstiču rast i razvoj probiotskih bakterija. Jedna kesica dnevno u malo mleka, vode ili kašice je sasvim dovoljna tokom perioda od najmanje 3 meseca. Naravno, ukoliko dojite bebu, možete razmutiti kesicu i u malo mleka, pa dati na kašičicu bebi.
 • Trudna sam i lekar mi je preporučio da uzimam gvožđe. To jako teško podnosim, ali sam primetila da mi lakše pada ukoliko uzimam vaš Probiotic. Da li je to bezbedno u trudnoći ili ne?
  Uzimanje Probiotic kapsula je potpuno bezbedno u trudnoći, tako da slobodno možete početi sa 1 kapsulom dnevno sve vreme dok uzimate gvožđe, odnosno dok problem postoji.
 • Imam dete od 3 godine i non-stop ima neku respiratornu infekciju. Malo se zalečimo, pa opet. To je uglavnom na jesen i u proleće. Šta mi preporučujete od vaših preparata?
  Za taj uzrast pa sve do školskog doba, infekcije kod dece su vrlo česte. Ono što je važno, to je da u tim godinama možemo bitnije uticati na razvoj dečijeg imuniteta. On se jača prirodno i sa svakom novom infekcijom smo kasnije otporniji. Drugi način jačanja imuniteta jeste unos probiotskih bakterija kojih ima u Probiokid Immuno, jer na taj način postižemo da se dete manje razboleva, a i ako se razboli, tegobe i simptomi su znatno blaži i omogućavaju da dete i dalje bude živahno, lepo jede i sl. Pošto su probiotici POTPUNO PRIRODNI stanovnici naših creva, moguće ih je uzimati svakodnevno i neograničeno dugo bez pauze. Studije pokazuju da deca u Evropi i bogatijim zemljama uzimaju 3-6 meseci ovakve preparate (u toku cele pozne jeseni, zime i ranog proleća) ne bi li prevenirali različite infekcije i bolesti, tako da slobodno možete davati detetu svakodnevno po 1 kesicu, bar tokom „rizičnih“ meseci, odnosno sezone respiratornih infekcija.