Sprečava disbalans crevne flore koji nastaje
uzimanjem antibiotika i posledično dijareje.
Probiotic Forte pruža dvostruku zaštitu crevne
flore.
Probiotic® Forte
 • L. helveticus, L. rhamnosus, B. longum i S. boulardii – kombinacija koja može doprineti obnavljanju i održavanju normalne crevne mikrobiote.
 • Dodatak ishrani
Probiotic Forte
 • Probiotic forte
  Probiotic forte je dodatak ishrani na bazi živih probiotskih bakterija, korisnih bakterija mlečno-kiselinskog vrenja i probiotskog kvasca po imenu Saccharomyces boulardii (S. boulardii) u obliku kapsula za oralnu primenu. U crevima čoveka, ovi probiotski mikroorganizmi svojom aktivnošću doprinose očuvanju zdravlja i funkcije digestivnog trakta, naročito onda kada preti opasnost da se crevni balans poremeti (akutna dijareja ili dijareja izazvana primenom antibiotika).
 • Šta je crevna mikrobiota?
  Crevnu mikrobiotu čine milijarde korisnih bakterija nastanjenih u crevima. Ona štiti organizam gradeći barijeru protiv štetnih mikroorganizama, bakterija, virusa i gljivica, koji se svakodnevno unose hranom, prljavim rukama ili kontaminiranim predmetima i uzrokuju infekcije ili poremećaj funkcije creva. Crevna mikrobiota sadejstvuje sa imunim sistemom uvek kada je organizam izložen nekom štetnom agensu.
 • Šta su probiotici?
  Probiotici,korisne bakterije mlečno-kiselinskog vrenja, su sojevi živih mikroorganizama koji, uneti u organizam čoveka, svojom aktivnošću doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i opšteg dobrog stanja. Neki probiotici prirodno naseljavaju niže delove tankog creva i debelo crevo čoveka, gde pomažu varenje hrane i resorpciju hranljivih materija, učestvuju u sintezi pojedinih vitamina, onemogućavaju ili ometaju naseljavanje štetnih mikroorganizama, smanjuju formiranje neželjenih metabolita(amonijaka) i prokancerogenih enzima u debelom crevu, podržavaju normalnu pokretljivost organa za varenje i stimulišu imuni sistem creva. Na taj način probiotici doprinose jačanju odbrambenih sposobnosti digestivnog trakta i jačanju ukupnih odbrambenih snaga organizma.
  Ispitivanja su jasno pokazala da se njihovim uzimanjem, kao dodatka uobičajenoj ishrani, mogu proizvesti pozitivne promene sastava crevne mikrobiote u stanjima kada, usled funkcionalnih poremećaja ili infekcije, u njoj dominiraju štetni ili potencijalno štetni mikroorganizmi. Pozitivni efekti primene ovih mikrobiotskih kultura ogledaju se u smanjenju učestalosti i trajanju dijareje uzrokovane antibioticima, rotavirusnim infekcijama, hemoterapijom i dijarejom koja nastaje kao posledica putovanja.
 • Šta je Saccharomyces boulardii?
  Saccharomyces boulardii je probiotski kvasac koji deluje u lumenu creva i predstavlja prvu liniju odbrane od patogena. On ima sposobnost vezivanja patogenih bakterija i njihovih toksina (Escherichia coli, Clostridium difficile) za svoju površinu i pospešuje njihovo izbacivanje iz organizma. Na taj način Saccharomyces boulardii sprečava vezivanje patogena za zid creva i ispoljavnje toksičnih efekata, koji su najčešće praćeni bolom u stomaku, mučninom i dijarejama.
 • Šta je Probiotic forte?
  Probiotic forte je dodatak ishrani koji sadrži optimalnu kombinaciju probiotskog kvasca i 3 soja probiotskih bakterija sa sinergijskim delovanjem. Zahvaljujući tome Probiotic forte ima snažno delovanje na očuvanje zdravlja i normalno funkcionisanje digestivnog trakta u uslovima prisustva patogenih mikroorganizama.

  Jedna kapsula u trenutku pakovanja sadrži 14 milijardi liofilizovanih živih probiotskih mikroorganizama: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus Rosell-52, Lactobacillus Rosell-11 i Bifidobacterium Rosell-175.
  Postupkom liofilizacije je postignuto da vitalnost probiotskih mikroorganizama u preparatu ostane sačuvana. Po oslobađanju iz kapsule, mikroorganizmi postaju ponovo aktivni u crevima, gde je njihovo dejstvo i potrebno.
 • Kome je Probiotic forte namenjen i kada se upotrebljava?
  Probiotic forte se preporučuje odraslima i deci u situacijama kada je potrebno obnoviti crevnu mikrobiotu već narušenu unošenjem nekih patogenih virusa i bakterija (Clostridium difficile) ili uslovno patogenih bakterija (Escherichia coli), usled promenjene ili nepravilne ishrane, neadekvatnog kvaliteta vode za piće, privremene promene mesta boravka ili klimatskih uslova, kao i kod primene antibiotika, koji svojim delovanjem takođe mogu dovesti do poremećaja crevne mikroflore.

  Probiotic forte ne treba da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak preparata.
  Osobe na terapiji antimikoticima ne treba da koriste Probiotic®forte,kapsule,zbog mogućeg izostanka terapijskog dejstva. Primena proizvoda sa Saccharomyces boulardii,ne preporučuje se kod imunokompromitovanih osobama,osoba na imunosupresivnoj terapiji,uključujući i pacijente sa alograftom, osoba sa krvavom dijarejom,kao i kod osoba sa centralnim venskim kateterom.
 • Kako se Probiotic forte upotrebljava?
  Uobičajena doza za odrasle i decu je 1 kapsula dnevno, uz obrok.
  Ukoliko osoba nije u mogućnosti da proguta kapsulu, kapsulu treba otvoriti i sadržaj razmutiti u maloj količini vode ili nekog hladnog napitka ili umešati u hladan obrok.
 • Kako se čuva Probiotic forte?
  Čuvati na sobnoj temperaturi, zaštićeno od vlage.
  Čuvati van domašaja dece.
  Proizvod ne treba koristiti po isteku datuma označenog na pakovanju.
 • Pakovanje
  Kutija sa 10 kapsula.
 • Ovde možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja vezano za upotrebu probiotika
  Ovde možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja vezano za upotrebu probiotika
  Često postavljana pitanja
  Ovde možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja vezano za upotrebu probiotika.