Brzo smiri kada se stomak uznemiri. Kapi pomoći za mirne dane i noći Brzo smiri kada se stomak uznemiri. Kapi pomoći za mirne dane i noći
 • 1098
  Broj dece koja su učestvovala u multicentričnoj studiji
 • 1
  Broj kesica ProbioKid immuno korišćenih na dnevnom nivou
 • 60%
  Procenat smanjenja upotrebe antibiotika
 • 54%
  Procenat postignute kontrole respiratornih infekcija
Brzo smiri kada se stomak uznemiri. Kapi pomoći za mirne dane i noći
EFIKASNOST SUPLEMENTACIJE SINBIOTICIMA U PREVENCIJI UOBIČAJENIH DEČIJIH INFEKCIJA TOKOM ZIMSKOG PERIODA
Probiotic® je dodatak ishrani koji sadrži pažljivo izbalansiranu mešavinu 3 soja probiotskih bakterija. Jedna kapsula sadrži najmanje 5 milijardi liofilizovanih živih korisnih bakterija mlečno-kiselinskog vrenja: • Lactobacillus helveticus Rosell-52, • Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, • Bifidobacterium longum Rosell-175.
Uz svaki antibiotik Probiotic forte. Jedan, a dvostruko vredan Uz svaki antibiotik Probiotic forte. Jedan, a dvostruko vredan
 • 135
  Broj dece koja su učestvovala u multicentričnoj studiji
 • 3
  Broj meseci koliko je trajalo praćenje
 • 25%
  Procenat relativnog smanjenja rizika za oboljevanje kod dece u sinbiotik grupi
 • 0
  Prijavljena neželjena dejstva detektovana u obe grupe
Uz svaki antibiotik Probiotic forte. Jedan, a dvostruko vredan
CILJ:

Svrha ovog rada bila je da se ispita efikasnost suplementacije sinbiotikom* u smanjenju uobičajenih respiratornih i digestivnih oboljenja dece tokom zimskog perioda.

Metode:Randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana, multicentrična studija je sprovedena na deci predškolskog i školskog uzrasta (3 – 7 godina starosti) tokom zimskih meseci. Učesnici u studiji bila su zdrava deca koja su u toku prethodne zime imala barem tri epizode oboljevanja od neke infekcije uha, grla, nosa (ORL) ili neke respiratorne ili gastrointestinalne infekcije. Deca su dnevno dobijala po dozu sinbiotskog preparata* (Lactobacilus helveticus Rosell-52, Bifidobacterium infantis Rosell-33, Bifidobacterium bifidus Rosell-71 i fruktooligosaharida) ili placebo u periodu od 3 meseca. Tokom ovog perioda sve vidljive zdravstvene epizode praćene su od strane roditelja i evidentirane. Provera podataka je vršena mesečno od strane istraživača u studiji. Najvažniji ishod studije bilo je procentualno praćenje broja dece lišene bilo koje epizode u toku studijskog praćenja.

REZULTATI:

U praćenju je učestvovalo 135 dece prosečne starosti: 4.1 ± 1 godina. Podeljeni su u dve grupe: sinbiotik grupu (n=62) i placebo grupu (n=73). Najmanje jedna epizoda bolesti bila je prijavljena kod 32 dece u sinbiotik grupi i kod 50 dece u placebo grupi (51.6% : 68.5%). To odgovara značajnom (25%) relativnom smanjenju rizika za oboljevanje u sinbiotik grupi (95% CI 0.6-44.3%; p=0.045). Ova razlika se javlja zbog smanjenja broja dece koja su bolovala od najmanje jednog ORL, respiratornog ili gastroenterološkog poremećaja (50% sa sinbiotikom : 67.1% sa placebom; p=0.044). Najmanje jedan propušten dan u školi zabeležen je kod 25.8% dece koja su uzimala sinbiotik u poređenju sa 42.5% dece koja su uzimala placebo (p=0.043). Neželjena dejstva vezana za uzimanje preparata nisu detektovana ni u jednoj grupi.

ZAKLJUČAK:

Studija je dokazala da tromesečna suplementacija sa sinbiotskim preparatom* može smanjiti rizik pojave uobičajenih infektivnih bolesti dece i smanjiti broj izgubljenih dana u školi.
PROCENA EFIKASNOSTI PREPARATA PROBIOKID IMMUNO U PREVENCIJI RESPIRATORNIH INFEKCIJA PREDŠKOLSKE DECE
Istraživanje je sprovedeno u periodu od septembra 2012. do februara 2013. godine.
U istraživanje je uključeno ukupno 1098-oro dece koja su bila podeljena u tri grupe. Prva grupa dece je dobijala ProbioKid immuno svakodnevno 6 nedelja (352), druga grupa dece je koristila ProbioKid immuno svakodnevno 12 nedelja (407), dok treća grupa dece nije dobijala ProbioKid immuno, ali su se deca prema uzrastu, polu i socijalnim uslovima kao i prema učestalosti respiratornih infekcija (339) mogla porediti sa obe grupe dece koja su koristila ProbioKid immuno. Deca su svakodnevno koristila jednu kesicu ProbioKid immuno dnevno (rastvorena u malo vode, soka, čaja ili umešana u hranu) u vremenskom periodu od 6 nedelja odnosno 12 nedelja kontinuirano. Praćene su učestalost respiratornih infekcija, učestalost upotrebe antibiotika, broj digestivnih tegoba, učestalost pojave povišene telesne temperature, kašlja, rinoreje i broj dana odsustva iz obdaništa/predškolske ustanove.

Na osnovu rezultata studije izvodi se zaključak da nakon dvanaestonedeljne kontinuirane primene ProbioKid immuno postiže se kontrola respiratornih infekcija u 54% male i predškolske dece. ProbioKid immuno, dokazano, utiče na smanjenje upotrebe antibiotika za 60%, dovodi do 3 puta manjeg broja dana odsustva iz vrtića/predškolskog, smanjuje rinoreju (curenje iz nosa) za 63% u male i predškolske dece. Takođe, rezultati istraživanja pokazuju da ProbioKid immuno u toku 12 nedelja kontinuirane primene dva puta smanjuje učestalost digestivnih poremećaja, povišene temperature i kašlja. Deca koja su uzimala ProbioKid immuno kontinuirano šest nedelja, u poređenju sa decom koja nisu uzimala ProbioKid immuno, imala su poboljšanja svih praćenih parametara, ali ta poboljšanja su bila manja u poređenju sa kontinuiranom primenom prepara 12 nedelja.

Veoma je važno naglasiti da se pri uzimanju ovog preparata kod dece nije javio ni jedan neželjeni efekat.

ProbioKid immuno se stoga preporučuje preventivno svakom detetu, za jačanje imuniteta i očuvanje dobrog opšteg stanja organizma. Posebno se preporučuje deci sa atopijskom konstitucijom, sklonoj alergijama, deci sklonoj čestim respiratornim infekcijama, kao i deci koja kreću, odnosno već su u kolektivu bilo da su u pitanju vrtići ili škole.

Za decu nam je posebno važno da budemo sigurni da smo izabrali kvalitetan, bezbedan i efikasan preparat za jačanje imuniteta, što ProbioKid immuno zasigurno jeste.